Introduktionskurs Grästorps Trafikskola

Handledare och elev går introduktionsutbildning

Du som ska vara handledare vid privat övningskörning för behörighet B ska ha gått en introduktionsutbildning innan du kan bli godkänd som handledare.

Den elev som övningskör privat för behörighet B ska vid sådan övningskörning ha en giltig introduktionsutbildning. Eleven måste ha genomgått utbildningen för att du som blivande handledare ska få din ansökan behandlad av Transportstyrelsen.

Eleven måste vara minst 15 år och 9 månader för att få gå utbildningen (man får övningsköra med personbil från det att man är 16 år).

Introduktionsutbildningen innehåller tre delar:

  • körkortsutbildningens mål och innehåll samt regler för övningskörning
  • hur man planerar och strukturerar övningskörning
  • viktiga faktorer för trafiksäkerheten

Nytt i introduktionsutbildningen är att teoretiska moment om miljö och sparsam körning ska ingå.

Tre lektionstimmar

En introduktionsutbildning varar i minst 3 timmar. Under utbildningen får du information om bland annat vad du som handledare har för ansvar vid övningskörningen, vilka krav och bedömningskriterier som gäller vid förarprov (kunskapsprov och körprov) och hur viktig körerfarenheten är för trafiksäkerheten. Man diskuterar på vilka sätt handledare och elev kan tolka samma trafiksituation olika.

Efter genomförd introduktionsutbildning rapporterar utbildaren din genomgångna utbildning direkt till Transportstyrelsen. En introduktionsutbildning är giltig i 5 år från den dag utbildningen genomfördes.

INTRODUKTIONSUTBILDNING

För handledare och elever
Föranmälan krävs

Datum: 15/8 och 1/9

OBS PÅ TRAFIKSKOLAN I LIDKÖPING

De La Gardievägen 8

Anmäl dig

Ring 0514-106 40 eller mejla roger@grastorpstrafikskola.se för att anmäla dig till introduktionsutbildningen. Du kan även använda formuläret nedan.

    Grästorps Trafikskola kommer inte att skicka eller dela dina uppgifter med tredje part. Vi kommer endast att använda dina uppgifter till att kontakta dig i ditt ärende.

    Blanketter

    Observera att du själv måste ansöka om godkännande som handledare hos Transportstyrelsen, men du behöver då inte bifoga ett utbildningsintyg om det har rapporterats av utbildaren. En avgift ska betalas till Transportstyrelsen när du ansöker om godkännande.